Diploma LOTUS® herhaling

Geldigheid Diploma LOTUS®

De geldigheidsduur van het diploma LOTUS® is twee jaar. De aantekening is bijgeschreven op het Eenheidsdiploma EHBO en hieraan gekoppeld. Voldoet u niet aan de competenties van het EHBO gedeelte, vervalt hiermee ook het Diploma LOTUS®. U dient dan voor beide opnieuw een examen te doen.

CompetentievoorwaardenBijscholing Diploma LOTUS®

Voor het verlengen van het diploma LOTUS® is het noodzakelijk te voldoen aan de competentievoorwaarden van de EHBO vaardigheden, alsook van het Diploma LOTUS®. Deze competentie bijeenkomsten worden onafhankelijk van elkaar georganiseerd. Voor het verlengen van het Diploma LOTUS® dienen er minimaal 8 competentie uren per jaar te te worden gevolgd. Deze worden doorgaans bij LOTUS®kringen over meerdere avonden georganiseerd. Via ons kunt u dit via een verkort traject doen!

Verlenging van Diploma LOTUS® via ZOEKslachtoffers.nl in twee dagen per twee jaar!

Met twee competentiedagen per 2 jaar uw Diploma LOTUS® verlengen? Via ZOEKslachtoffers.nl bieden wij u deze mogelijkheid. In twee hele dagen per jaar kunt u de competenties laten toetsen door een instructeur LOTUS® en verzorgen wij voor de verlenging van uw Diploma LOTUS®*.

 *verlening van Diploma LOTUS® vereist een door u geldig en competent gehouden Eenheidsdiploma EHBO.

 ZOEKslachtoffers.nl biedt de mogelijkheid om deze competentie bijeenkomsten in een verkorte periode van twee dagen per jaar te doen.

Tijdens de competentiedagen worden onder leiding van een instructeur LOTUS®  de vaardigheden getoetst en afgetekend indien deze competent worden bevonden.